Ligiloj al la esperanta mondo
® La Karavelo - registrita marko de João José Santos en Portugalio
ESPERANTAJ ASOCIOJ AŬ GRUPOJ

Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj
Edukado.net
Lernu.net
Gastiga Servo
UEA - Universala Esperanto-Asocio
TEJO - por junuloj
SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda
Eŭropo Demokratio Esperanto
BEMI - Biciklista Esperanto-Movado Internacia
Esperanto-TTTejo - de Jurij Finkel
Esperanto.net
Esperanto.info
EsperantoLand.org
Esperanto@Interreto


DISKUTGRUPOJ

Esperanto em Portugal - PT - LK
La Karavelo - EO - LK
Esperanto-spiritistoj - EO - LK
Esperantaj diskutgrupoj

Pri ĉi tiu retpaĝo

Ĝia celo estas informi la novajn esperantistojn pri interesaj esperantaj retejoj. Pro tio, la ligiloj estas organizataj en grupoj, kaj ene de ĉiu grupo oni organizis ilin laŭ utileco por komencanto.

Ne eblas enmeti ligilojn al ĉiuj esperantaj retejoj, ĉar ili estas multnombraj. La kriterioj por selekti la ligilojn de ĉi tiu listo ne estas absolutaj, sed oni klopodas elekti la plej utilajn kaj bonkvalitajn retejojn.

Se vi konas iun esperantan retejon kun speciala intereso, proponu ties ligilon en ĉi tiun paĝon, mesaĝante al lakaravelo@gmail.com.

Mallongigoj
PT - Oni devas uzi la portugalan lingvon.
EO - Oni devas uzi esperanton.
PT-EO - Oni devas uzi aŭ la portugalan aŭ esperanton.
LK - Retejo apartenanta al La Karavelo.

VORTAROJ - LINGVIKO

PIV - Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto
VTF - Vortaroj de Túlio Flores
Vikipedio - Wikipedia en esperanto
Tradutor do Google em Esperanto
Reta Vortaro
Rata Vortaro
Multlingva vortaro
Lexilogos - Franca-Esperanto
Vortaro Medicina Esperanto-Franca
   kaj Franca-Esperanto
Akademio de Esperanto
PMEG kaj Bertilo


LITERATURO

La Karavelo - LK
Literaturo - Don Harlow
Project Gutenberg - EO
OLE - Originala Literaturo Esperanta
VEB - Virtuala Esperanto-Biblioteko
Libera Folio
Monato - esperanta revuo pri politiko kaj socio
Mondial - eldonejo


SPIRITISMO

La Karavelo - LK


UTILAĴOJ

Facebook - serĉu esperantistojn
Youtube - esperanto
Tajpi - por skribi la supersignojn en esperanto
Internacia Kalendaro de Esperanto-Aranĝoj
Lingva Prismo
Muzikgamoj
Neciklopedio - humuraĵoj