Eta historio de la revuo La Karavelo

Ĝi estas esperantlingva revuo, fondita de la portugala instruisto, verkisto kaj eldonisto João José Santos, en Portugalio, la 7-an de oktobro 2007.

La 1-a serio de la revuo eldoniĝis inter 2007 kaj 2012, entute 27 numeroj. En la komenco ĝi estis strikte literatura, sed post kelkaj numeroj ĝi estiĝis ĝenerale kultura revuo.

En 2017 komenciĝis la 2-a serio, kaj la revuo estiĝis esperanto-spiritisma, kun kelka malfermiteco al aliaj temoj. Ĝi aperas minimume 4-foje jare, kaj povas esti legata senpage prenante la neprinteblan pdf-dosieron el ĉi tiu retpaĝo.

En la fino de ĉiu jaro, aperas la tuta jarkolekto en papera libroformo.

Ĉiuj kunlaborantoj de La Karavelo laboras por ĝi senpage, ĉar ĉi tiu eldonejo ne naskas lukrojn.

La fondinto de La Karavelo

João José Santos estas portugalo,
naskiĝinta en Lisbono, kie li loĝas,
en la 15-a de majo 1958.

Licenciiĝis en Lingvoj kaj Literaturoj
Klasikaj (portugala, latina kaj helena) en Beletra Fakultato de la Lisbona Universitato, kie li ankaŭ profesiiĝis kiel instruisto en la samaj fakoj.

Filologo kaj instruisto pri la portugala, la latina kaj la helena; ankaŭ pri esperanto. Li ekokupiĝis pli ofte pri verkado, en diversaj ĝenroj, ekde 2007. Inter aliaj aferoj, li instruas, verkas kaj diskonigas la internacian lingvon esperanton. Li fondis, estras kaj redaktas ĉi tiun revuon.

Krom liaj verkoj eldonitaj de La Karavelo, li havas artikolojn en aliaj revuoj kaj partoprenis en aliaj libroj.

Ecoj kaj reguloj de La Karavelo

1. Identeco kaj ĝeneralaj ecoj
La Karavelo (LK) estas esperanta internacia revuo pri kulturo kaj spiritismo, kiu ankaŭ eldonas librojn. Ĝi disvolvas diversajn kulturajn agadojn nemonprofitajn, kun la specifa celo diskonigi la internacian lingvon esperanton kaj spiritismon, kaj kun la ĝenerala celo servi internaciajn pacecajn, toleremajn kaj justecajn idealojn. Neniu kunlaboranto de La Karavelo ricevas honorariojn, ĉar ĝi ne donas lukrojn al sia posedanto.

2. Proprieto
La Karavelo apartenas al sia fondinto, direktisto kaj redaktisto João José Santos.
La publikigado de artikolo, la akcepto de nova kunlaboranto, tiel kiel iu ajn alia decido rilatanta al ĉi tiu revuo kaj eldonejo, dependas nur de ĝia posedanto.
"La Karavelo" estas registrita marko en Portugalio. Ĉiuj rajtoj pri ĉi tiu retejo kaj pri la eldonoj de La Karavelo apartenas al sia proprietulo.

3. Lingvoj de la revuo, temoj, eldonloko
De la n-ro 1 ĝis la n-ro 27 (1-a serio de LK), ĉi tiu revuo aperis nur en la internacia lingvo esperanto. En la 2-a serio, kiu komenciĝas en la n-ro 28, kelkaj artikoloj estas tradukitaj al la portugala. Tiel, la revuo malfermiĝas al nombro multe pli vasta de kunlaborantoj kaj legantoj. Kvankam en la 2-a serio ĝia precipa temaro estas spiritismo, tamen aperas en ĝi aliaj spiritualismaj temoj kaj eĉ aliaj kulturaĵoj, se tiuj artikoloj iel havos intereson por spiritismo.
La Karavelo estas tute produktata far sia redaktisto. La kunlaborantoj estas esperantistoj aŭ portugallingvuloj, kiuj verkas aŭ tradukas la artikolojn, kaj helpas la redaktiston en la revizi-laboro. Ne reprezentas ian ajn lingvan diskriminacion la fakto, ke LK aperigas kelkajn artikolojn en la portugala, sed ne en aliaj lingvoj. Pro tio, ke ĝi estas iniciato de portugalo, estas nature kaj logike, ke la revuo serĉas sinergiojn kun la publiko de la lando, kie ĝi estas eldonata.
La revuo uzas esperanton tian, kia ĝi estas skribata nuntempe de la esperantistaro, vidante la verkon Plena Ilustrita Vortaro (PIV) kiel sian precipan vortaron, kiu tamen ne estas nekontestebla. LK uzas la portugalan lingvon skribitan en Portugalio antaŭ ol la Ortografia Akordo de 1990, sendepende de la nacieco de la aŭtoro de la artikolo. Ĉi tiu dispozicio celas la homogenecon de la revuo.

4. Pri la neŭtraleco de esperanto kaj de LK
Esperanto estas tute neŭtrala rilate al politiko, religio, landaj interesoj, doktrinoj kaj aliaj aferoj. Tamen la senco pri neŭtraleco ne signifas, ke esperanto ne devas esti uzata en tiuj medioj. Ĝuste pro tio, ke esperanto estas neŭtrala, ĝi povas kaj devas esti uzata de iu ajn homo aŭ homgrupo. Tion ni faras por spiritismo.

pri La Karavelo
Kiel kontakti la responsulon de La Karavelo?
Kolofono de LK
Eta historio de la revuo La Karavelo
Ecoj kaj reguloj de La Karavelo
La fondinto de La Karavelo

5. Versioj, periodeco, akirado
LK aperas en pdf-versio minimume kvarfoje jare. Ĝi estas nun A5-a kaj la paĝnombro varias. Ĝi aperas en pdf tute kolore. Ĝia akiro en pdf, tiel kiel ĝia legado per elektronikaj procesoj, estas senpagaj. Por tio, sufiĉas ĝin preni en ĉi tiu retaĝo. Ne estas permesata la printado de ĉi tiuj dosieroj. En decembro, LK eldonas libron, kun kelkaj koloraj paĝoj, kiu kompilas ĉiujn revuojn de la koncerna jaro. Ĉi tiu papera versio estas aĉetebla mesaĝante al lakaravelo@gmail.com. LK ne estas abonebla.

6. Kunlaborantoj
La artikoloj devas atingi la redaktejon per la retpoŝto lakaravelo@gmail.com. Ili devas esti skribitaj en bona esperanto, stile kaj lingve, uzi la alfabeton de ĉi tiu lingvo, kaj pritrakti la kulturan temon elektitan laŭ maniero paca kaj respektema. La Karavelo akceptas nur la dosier-formatojn: odt, doc, jpg, gif, png, mp3, avi, mp4. Proponu aliajn nur en okazo de vera neceso. La grandeco de la artikoloj varias. Oni evitas tiel longajn verkojn, ke la legantoj perdas la paciencon, sed ankaŭ estas eviteblaj tiel mallongaj verkoj, ke la leganto ne trovu intereson en ili pro senprofundeco. Oni petas do bonan sencon kaj altan kvaliton. La verkisto devas venigi la bildojn, fotojn, grafikaĵojn aŭ tabelojn, kiujn li deziras por ilustri sian artikolon. Ne esperu, ke la redaktisto tion faru. Ne ekzistas limdato por liveri artikolojn al LK. La revuo nur povas labori kun artikoloj ekzistantaj en la dosierujoj de la redaktisto. Ju pli frue venos artikolo, des pli eblas ĝia publikigo en la tuj proksima numero. La redaktisto rajtas ŝanĝi, tranĉi aŭ longigi la artikolojn. La fina versio estos sendata al la aŭtoro, kiu ĝin aprobos por ke ĝi estu publikigota. La silento de la aŭtoro ĝis la priaproba limdato estos interpretita kiel aprobo. Se la aŭtoro ne aprobos la publikigon de sia artikolo, ĝi ne aperos en LK. En tiu okazo, tiu aŭtoro ne plu kunlaboros kun LK, por eviti ke la redaktisto kaj la reviziistoj laboru kaj perdu horojn en artikolo, kiu poste ne aperos en la revuo. La kunlaborantoj ne ricevas honorariojn, ĉar LK ne produktas ekonomian riĉecon, sed havas elspezojn, kiujn pagas ĝia posedanto. Aŭtoroj, reviziistoj kaj aliaj kunlaborantoj povos legi la revuon per la senpaga pdf-dosiero neprintebla. La kunlaborantoj rajtas je 20% de rabato en la akiro de varoj al LK. La sendkostojn pagas, kompreneble sen rabato, la akirantoj.
La kunlaborantoj, sendante iun artikolon al LK aŭ kunlaborante alimaniere, montras, ke ili legis kaj plene akceptis la regulojn de ĉi tiu dokumento "Ecoj kaj reguloj de La Karavelo".

Kiel kontakti la responsulon de La Karavelo?

Kontaktu la redaktiston, mesaĝante al:
lakaravelo@gmail.com.

Bonvole ne sendu paperan leteron, ne telefonu, nek kontaktu per alia rimedo sen antaŭa interkonsento kun la redaktisto per nia retpoŝto.

Neniu alia kunlaboranto povas agi kiel reprezentanto aŭ peranto de L.K.

Kolofono de LK

La 1-a numero de la 2-a serio (n-ro 28) de nia revuo, nun spiritisma, estas en preparado.

Bonvole atendu la publikigon de la nova kolofono de LK en ĉi tiu spaco

Dankon pro via pacienco.

Aŭtoro kaj eldonisto
2017 - Dicionários Básicos de Esperanto
2016 - Ek al Esperanto!
2013 - Do desconserto ao concerto
2011 - Identidade e presença de Camilo Castelo
          Branco em "Do país da luz"
2011 - Aŭtodafeo
2011 - O esperanto é fixe!
2010 - La ĝenerala asembleo
2009 - Esperanto em 30 horas
2007-2012 - La Karavelo - 1-a serio

Eldonis de aliaj aŭtoroj
2010 - Rakontoj por ĉiuj aĝoj - de Luiza Carol
2010 - Liberaj tempoj - de Eduardo Novembro
2010 - Zamenhof, cidadão do mundo
          de Djalma Pessata

Pli da informoj ĉi tie.

® La Karavelo - registrita marko de João José Santos en Portugalio