Libroj kaj artikoloj en pdf-versio
® La Karavelo - registrita marko de João José Santos en Portugalio 
La verkoj estas organizitaj, unue laŭ aŭtoro, kaj poste laŭ titolo. Pro didaktikaj kialoj, kelkaj libroj de la sama aŭtoro estas numerigitaj laŭ la legenda ordo, anstataŭ la alfabeta.
 
Mallongigoj
D.V. - Diskoniga versio; nekompleta versio por diskonigi la verkon.
EO - Verko en esperanto.
PT - Verko en la portugala.
PT-EO - Verko en la portugala kaj en esperanto.
 
La Karavelo rekomendas kaj disponigas ĉi tiujn pdf-librojn. Plejparto el ili estis trovataj ie en la reto.
 
Se la ĉeesto de iu el tiuj dosieroj, en ĉi tiu retejo, malrespektas la leĝojn kiuj protektas la aŭtorojn, aŭ aliajn, bonvole informu pri tio per  lakaravelo@gmail.com, por tuj formeti ĝin. Nia intenco estas nur diskonigi bonajn librojn.
 
Se oni deziras disponigi iun libron en ĉi tiu spaco, tion proponu, sendante ĝin en pdf-formato al
lakaravelo@gmail.com.
 
JOÃO JOSÉ SANTOS
      
         Dicionário Básico Esperanto-Português - PT
         Dicionário Básico Português-Esperanto - PT
         Gramática Fundamental (de Zamenhof) - PT
         O esperanto é fixe! - PT
         O que é o esperanto? (FAQ) - PT
 
   
LA KARAVELO
      
         1-a serio - 27 numeroj - EO
      
   
LUÍS LÁZARO ZAMENHOF
      
originaj verkoj
 
         Esenco kaj estonteco
            de la lingvo internacia - EO
         Esperanta proverbaro - EO
         Fundamenta krestomatio - EO
         Fundamenta krestomatio (anekdotoj) - EO
         Fundamento de esperanto - EO
         Fundamenta Gramatiko de Esperanto - EO
         Gramática Fundamental de Esperanto
            (trad. João José Santos) - PT
         Lingvaj respondoj - EO
         Paroladoj - EO
 
tradukitaj verkoj
 
         Fabeloj (1-a libro), de Andersen - EO
         Ifigenio en Taŭrido, de Goethe - EO
         La batalo de la vivo, de Charles Dickens - EO
Spiritismaj verkoj
 
 
ALLAN KARDEC
      
         1 - La evangelio laŭ spiritismo - EO
         2 - La libro de la spiritoj - EO
         3 - Kio estas spiritismo? - EO
         4 - La libro de la mediumoj - EO
         5 - La ĉielo kaj la infero - EO
         6 - La genezo - EO
      
   
FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER
      
spirito ANDRÉ LUÍS
 
         1 - Nia hejmo - EO
         2 - Kristana agendo - EO
         3 - La konsolanto  - EO
         4 - Ago kaj reago - EO
         5 - En pli granda mondo - EO
 
spirito EMMANUEL
 
         Antaŭ 2000 jaroj - EO
         Paŭlo kaj Stefano - EO
         Penso kaj Vivo - EO
         Sur la vojo al la lumo - EO
      
   
PORTO CARREIRO NETO
      
         Eta biografio de Allan Kardec - EO
         Mediuma poemaro - EO
      
   
YVONNE DO AMARAL PEREIRA
      
         Memoraĵoj de sinmortiginto - EO