Libroj kaj artikoloj en pdf-versio
® La Karavelo - registrita marko de João José Santos en Portugalio
La verkoj estas organizitaj, unue laŭ aŭtoro, sekve laŭ spirita aŭtoro kaj finfine laŭ titolo.Pro didaktikaj kialoj, kelkaj libroj de la sama aŭtoro estas numerigitaj laŭ la legenda ordo, anstataŭ la alfabeta.

Mallongigoj
D.V. - Diskoniga versio; nekompleta versio por diskonigi la verkon.
EO - Verko en esperanto.
PT - Verko en la portugala.
PT-EO - Verko en la portugala kaj en esperanto.

La Karavelo rekomendas kaj disponigas ĉi tiujn pdf-librojn en esperanto. Plejparto el ili estis trovataj ie en la reto.

Se la ĉeesto de iu el tiuj dosieroj, en ĉi tiu retejo, malrespektas la leĝojn kiuj protektas la aŭtorojn, aŭ iujn ajn aliajn, bonvole informu pri tio al lakaravelo@gmail.com, por tuj formeti ĝin. Nia intenco estas diskonigi bonajn librojn, sen malhelpo al iu ajn homo.

Se oni deziras disponigi iun libron en ĉi tiu spaco, tion proponu, sendante ĝin en pdf-formato al lakaravelo@gmail.com.

Nespiritismaj verkoj

  
JOÃO JOSÉ SANTOS
     
         Dicionário Básico Esperanto-Português - PT
         Dicionário Básico Português-Esperanto - PT
         Gramática Fundamental de Esperanto (tradução) - PT
         O esperanto é fixe! (nigre printebla) - PT
         O esperanto é fixe! (kolore legebla en pdf) - PT
         O que é o esperanto? (FAQ) - PT

  
LA KARAVELO
     
         1-a serio - 27 numeroj - EO
         (L.K. estis literatura kaj kultura revuo,
         ne spiritisma.)
     
  
LUÍS LÁZARO ZAMENHOF
     
originaj verkoj

         Esenco kaj estonteco
            de la lingvo internacia - EO
         Esperanta proverbaro - EO
         Fundamenta krestomatio - EO
         Fundamenta krestomatio (anekdotoj) - EO
         Fundamento de esperanto - EO
         Gramática Fundamental de Esperanto - PT
         Lingvaj respondoj - EO
         Paroladoj - EO

tradukitaj verkoj

         Fabeloj (1-a libro), de Andersen - EO
         Ifigenio en Taŭrido, de Goethe - EO
         La batalo de la vivo, de Charles Dickens - EO

Spiritismaj verkoj


ALLAN KARDEC
     
         1 - La evangelio laŭ spiritismo - EO
         2 - La libro de la spiritoj - EO
         3 - Kio estas spiritismo? - EO
         4 - La libro de la mediumoj - EO
         5 - La ĉielo kaj la infero - EO
         6 - La genezo - EO
     
  
FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER
     
spirito ANDRÉ LUÍS

         1 - Nia hejmo - EO
         2 - Kristana agendo - EO
         3 - La konsolanto  - EO
         4 - Ago kaj reago - EO
         5 - En pli granda mondo - EO

spirito EMMANUEL

         Antaŭ 2000 jaroj - EO
         Paŭlo kaj Stefano - EO
         Penso kaj Vivo - EO
         Sur la vojo al la lumo - EO
     
  
PORTO CARREIRO NETO
     
         Eta biografio de Allan Kardec - EO
         Mediuma poemaro - EO
     
  
YVONNE DO AMARAL PEREIRA
     
         Memoraĵoj de sinmortiginto - EO