® La Karavelo - marca registada de João José Santos em Portugal
Livros La Karavelo
La ĝenerala asembleo
de João José Santos
 
Tragicomédia em um acto.
 
Editora: La Karavelo
Editado em: Lisboa, 2010
Páginas: 44 p.
Formato: 14 cm X 20 cm
Cor: Capa a cores, miolo a preto
ISBN: 978-989-96312-3-6
Género: Drama, tragicomédia
Língua: Esperanto
 
Prezo por papera libro: 12,00 €
Mendu al lakaravelo@gmail.com.
 
Prezo por pdf-versio: ne aplikiĝas
Ne eldoniĝas ia ajn pdf-versio de ĉi tiu verko.
 
Acerca da obra...
 
Nesta assembleia geral revelam-se dois modos distintos de ver uma associação de esperanto. Sempre houve os que trabalham e os que detêm o poder. No mundo do esperanto será diferente?
 
Encenação
 
O autor está disponível para trabalhar com grupos de teatro esperantistas que queiram encenar a obra. Será interessante uma nova edição com fotos da encenação.
 
Excerto da obra...
 
«Artemo Laboremo
Ĉu la estraro povus bonvole informi ĉi tiun asembleon pri la maniero kunvoki la membrojn de nia asocio por ĉi tiu ĝenerala asembleo?
 
Najlo Kanajlo
(Spirplenigante la bruston, kun mieno de gravulo, donante dikecon al la voĉo.) Nuuuu..., bone..., la membroj de nia asocio estis kunvokataj laŭ la kutimaj manieroj. Venas al la ĝenerala asembleo tiuj, kiuj emas veni al ĝi.
 
Artemo Laboremo
Kaj kiuj estas tiuj kutimaj manieroj kunvoki la membrojn?
 
Najlo Kanajlo
Ĉu vi ne legas nian revuon La malakcelo de esperanto? Ne faru sennecesajn demandojn!
 
Artemo Laboremo
Ĉu vi aludas al tiu revuo, kies redaktisto estas vi mem, Najlo Kanajlo? Ĉu pri tiu revuo, kiu ne eldoniĝas de antaŭ du jaroj?
 
Najlo Kanajlo
Oni faras, kion oni povas! La homoj ne verkas por la revuo...
 
Artemo Laboremo
Ĉu do la estraro kunvokis niajn membrojn per revuo, kiu ne eldoniĝas?»